Vzduchotechnika

Vzduchotechnika je systém, který se používá k řízení kvality vzduchu v budovách. Tyto systémy zajišťují, že v místnostech je dostatečný přívod čerstvého vzduchu a odvětrání znečištěného vzduchu.

Vzduchotechnika se skládá z několika základních komponentů, včetně ventilátorů, filtrů, tepelných výměníků a rozvodů vzduchu. Tyto komponenty spolupracují na tom, aby vzduch v místnosti byl nejen čistý, ale také příjemně teplý nebo chladný, v závislosti na požadavcích uživatelů.


Rekuperace

Rekuperace = zpětné získávání tepla

Rekuperace je klíčovou součástí moderních systémů vzduchotechniky. Jedná se o proces, při kterém se teplo z odváděného znečištěného vzduchu vrací zpět do systému a využívá se k ohřevu čerstvého vzduchu, který je přiváděn do budovy.

To znamená, že namísto toho, aby se teplo vypustilo ven s odváděným vzduchem, se využívá jako zdroj tepla pro další procesy, jako je například ohřev vody nebo topení prostorů.