Vzduchotechnika

Vzduchotechnika zahrnuje technologie a systémy, které zajišťují optimální kvalitu vzduchu v interiéru. Tato disciplína se zabývá vytápěním, větráním, klimatizací a rekuperací vzduchu, a je nezbytná pro zajištění komfortního a zdravého vnitřního prostředí.

Výhody vzduchotechniky


Rekuperace

Rekuperace = zpětné získávání tepla

Rekuperace je klíčovou součástí moderních systémů vzduchotechniky. Jedná se o proces, při kterém se teplo z odváděného znečištěného vzduchu vrací zpět do systému a využívá se k ohřevu čerstvého vzduchu, který je přiváděn do budovy.

To znamená, že namísto toho, aby se teplo vypustilo ven s odváděným vzduchem, se využívá jako zdroj tepla pro další procesy, jako je například ohřev vody nebo topení prostorů.