Tepelná čerpadla

Tepelné čerpadlo odnímá teplo z okolí vytápěného objektu a převádí ho na vyšší teplotní hladinu použitelnou pro vytápění a ohřev teplé vody. Převod tepla na vyšší teplotní hladinu je možný díky stlačení par chladiva v kompresoru, při kterém dojde k jeho zahřátí.